PREKLADY DUNAJSKÁ STREDA

JÁN ZÁBORSKÝ - ARTIS

preklady na počkanie za rovnakú cenu, rodený hovorca srbského jazyka

služby

Ponúkame úradné preklady (overené okrúhlou pečiatkou), preklady v listinnej a elektronickej forme, preklady z/do srbského jazyka, tlmočenie v úradných úkonoch z/do srbského jazyka, bežné (neúradné) preklady z/do srbského jazyka a z/do chorvátskeho jazyka

CENNÍK

Nutné zavolať pre preklady na počkanie, tiež keď ide o úradný alebo bežný preklad väčšieho rozsahu. Bežne stačí poslať sken podkladu na preklad e-mailom a následne podklad poslať poštou alebo podklad priniesť osobne a počkať na zviazanie prekladu.

referencie

Úradné preklady a tlmočenia pre Krajské a Okresné súdy a orgány činné v trestnom konaní od P. Bystrice a Žiliny, cez Piešťany, Trnavu, Galantu, Bratislavu, Dunajskú Stredu až po Lučenec. Tlmočenie na školení robotníkov Bekaert Sládkovičovo. Úradné preklady pre Inštitút jazykov avzdelávania, s.r.o. Žilina ( s pobočkami) a ďalšie agentúry z BA, NR, DS a iné. Preklady interných dokumentov – pracovných inštrukcií a podobné pre Enics Nová Dubnica, ZKW Topoľčany, Pierre Baguette, s.r.o. Sládkovičovo, TopAcademy-odborné semináre, s.r.o., Topoľčany, Abanico, s.r.o Trnava

pre záujem sa prosím informujte